––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– MASSAGE OCH FASCIABEHANDLING Fascia erkändes som kroppens största organ 2017 och i princip all smärta sitter i Fascian Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler. De senaste årens forskning visar att fascian har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– I
I I I I
I I I
I I I I –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

För en hållbar kropp förebygger man med massage och träning av muskler. All vår massage går som friskvård.

Rekommenderat är med 4-6 veckors mellanrum.

Följ oss på sociala medier

SVENSK KLASSISK MASSAGE

från 400 kr

DJUPVÅGSBEHANDLING

från 400 kr

MASSAGE MED DJUPVÅG

från 500 kr

NBE MASSAGE

 1 900 kr